6719

Mål 2015-2017

Mål for Regional Madkultur Thy-Mors 2015-2017

Regional Madkultur Thy-Mors er nu en velfungerende forening, som de kommende år ønsker at skabe endnu større fokus på de regionale fødevarer.

Det ønsker bestyrelsen skal ske indenfor tre indsatsområder:

 1. En stærk forening
 2. Øget salg
 3. Udvikling og uddannelse af medlemsvirksomheder (A-medlemmerne)

I det følgende er i punktform nævnt, hvilke indsatser bestyrelsen vil sætte i gang indenfor hvert mål. Målene her kan bruges til at søge midler til aktiviteterne fra diverse fonde og puljer.

Der udarbejdes herefter en mere detaljeret plan for, hvordan indsatserne realiseres og en tidsplan for arbejdet.

1. En stærk forening:

 • Opstøve / inspirere til flere producenter
 • Fokus på flere C-medlemmer samt aktiviteter og nyhedsbreve for dem
 • Gang i en frivilliggruppe
 • Vi skal udover ”den hårde kerne” – altså have flere med
 • Vi skal have budskaberne ud til personalet i A-virksomhederne

2. Øget salg:

 • Udvikling af fælles webshop
 • Udvikling af fælles gavekurve til f.eks 200, 300 og 500 kr
 • Udvikling af fælles gavekort
 • Deltagelse i butik i Torvehallerne sammen med VisitThy
 • Arbejdsgruppe skal i gang omkring distribution
 • Fokus på produktudvikling og forædling (evt. kooperativ køkken/rugekasse)
 • Skabe oplevelser til lokale og turister (ex. markvandring, lave pølser selv mv)
 • Deltagelse i diverse festivaler og markeder (eks. Kulturmødet, Foodfestival Århus mv.)
 • Etablering af mobilt messeudstyr/køkken på trailer

3. Udvikling og uddannelse af medlemsvirksomhederne (A-medlemmer)

 • Udviklingshjælp til virksomheder, der gerne vil udvikle sig og vækste
 • Studieture planlægges til Bornholm (m. Kadeau), Paris eller Skotland (samarbejde ifht. LAG) (eks. foodlandskamp)
 • Etablere mere netværk og match mellem Regional Madkultur Vestjylland og deres medlemsvirksomheder
 • Løbende holde netværksmøder om emner, der støtter målene for 2015-2017

Udarbejdet af bestyrelsen, november 2014 – vedtaget endeligt af den nye bestyrelse april 2015.